Electronic Coupon

 

We have the best offers for the companies, by offering best products with the best prices. You can choose to easily manage online, in real time and monitor your fuel consumption for your company, with our electronic or letter coupon as below.

 

Tolloni eshte nje menyre shume e thjeshte dhe komode per cdo kompani apo individ qe deshiron te kete nen kontroll sasine e karburantit, nepemjet parapagimit. Ne varesi te konsumit mesatar mujor, ofrohet ulje cmimi te mundshme per cdo rast.

 

Dy lloj tollonash jane te disponueshme per ju:

 

Tolloni  Elektronik është një kartë me anë të së cilës mjetet tuaja furnizohen në pikat tona me cmim të skontuar ne varesi te konsumit tuaj mesatar mujor. Ju mund te manaxhoni lehtesisht konsumin tuaj, ne kohe reale nepermjet hapesires se klientit ne sistemin tone online. Ju mund ti vendosni limit mjeteve, dhe ti kontrolloni transaksionet sipas dëshirës në çdo koheë. Furnizimi me Tollon Elektronik është teper praktik, pasi për cdo mjet tuajin ju pajisim nje here te vetme, me një kartë e cila përmban targën e mjetit dhe emrin e kompanisë. Ju faturoheni në fund të muajit për konsumin tuaj, pas nje rakordimi te sakte me kuponat tatimore dhe te dhenat ne sistemin tone te shitjes.

 

Apply now by fulfilling the form as below