Tollon Elektronik

Tollonat 

Kuponi eshte nje menyre shume e thjeshte dhe komode per cdo kompani apo individ qe deshiron te kete nen kontroll sasine e karburantit, nepemjet parapagimit. Ne varesi te konsumit mesatar per muaj, ofrohet ulje cmimi te mundshme per cdo rast. 

 

Dy lloj tollonash jane te disponueshme per ju: 

 

Kuponi elektronik është një kartë me anë   cilës automjetet tuaja furnizohen  stacionet tona me cmim  skontuar, ne cdo moment. Ju mund te manaxhoni lehtesisht konsumin tuaj, ne kohe reale nepermjet zones se client ne sistemin tone online. Ju mund ti vendosni limit konsumi automjetevedhe ti kontrolloni transaksionet sipas dëshirës çdo kohë

 

Furnizimi me Tollon Elektronik është teper praktikpasi për cdo mjet tuajin ju pajisim nje here te vetme, me një kartë e cila përmban targën e mjetit dhe emrin e kompanisëJu faturoheni  fund  muajit për konsumin tuaj, pas nje rakordimi te sakte me kuponat tatimore dhe te dhenat ne sistemin tone te shitjes.

 

Aplikoni tani duke plotësuar formularin si më poshtë: