Identitet i ri

Për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm për gati 3 dekada në Shqipëri, kohët e fundit kompania po ndryshon identitetin e saj të markës, me një imazh, logo, ngjyra dhe strategji të re të marketingut. Identiteti i ri synon të shprehë përkushtimin tonë ndaj klientëve, sigurinë, besnikërinë, lëvizjen dhe energjinë pozitive. Ne synojmë të investojmë plotësisht në ribrandimin e stacioneve tona të shërbimit, në mënyrë që të gjithë stacionet të jenë me identitetin e ri brenda vitit 2021. 

Kompania, pronësia e saj, manaxhimi, stafi dhe stacionet mbeten po të njejtat, duke vazhduar që t’ju shërbejmë klientëve tanë me të njëjtin përkushtim prej vitesh.