Activities Demo

  • “Frymëzo, fuqizo, dëgjo, vlerëso. Praktikimi i njërës prej tyre do të përmirësojë përkushtimin e punonjësve; praktikimi i të katërtave do të ndryshoje komplet lojën”  Shumë prej nesh mund ...

  • Për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm për gati 3 dekada në Shqipëri, kohët e fundit kompania po ndryshon identitetin e saj të markës, me një imazh, logo, ngjyra dhe strategji të re të marketingut. Id...